Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie_20_11_2018

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Dziecko jako ODP w rodzinie_20_11

Rejestracja zakończona 15.11.2018 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
UWAGA!!!! ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA
Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27
sala konferencyjna
Lokalizacja:
https://www.google.pl/maps/place/Miejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej.+Filia/@50.0187006,19.9807613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471643777ff43cb1:0xb9a86f35c0aff801!8m2!3d50.0187006!4d19.98295

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza na szkolenie pn. "Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie. Jak pomagać skutecznie. rozmowa z dzieckiem."
Szkolenie jest adresowane do pracowników pomocy społecznej, oświaty, policjantów, kuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników ochrony zdrowia zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności do członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków grup roboczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Zakres szkolenia obejmuje kwestie diagnozy, sposobu działania, interwencji i dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dziecka.

Szkolenie jest elementem działań w zakresie podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy, realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników instytucji/organizacji którzy pracują na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 20.11.2018 08:00
Zakończenie: 20.11.2018 15:00

UWAGA!!!! ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA
Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27
sala konferencyjna
Lokalizacja:
https://www.google.pl/maps/place/Miejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej.+Filia/@50.0187006,19.9807613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471643777ff43cb1:0xb9a86f35c0aff801!8m2!3d50.0187006!4d19.98295

Strona rejestracji:
https://dziecko-odp-w-rodzinie-30-11.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator